Kända crapsspelare - Legenderna inom tärningsspelet

Kända crapsspelare

Craps är ett spel där det gäller att kunna rulla tärningarna rätt. Hur man nu skall kunna göra det undrar den oinvigde. Att slå iväg de två tärningarna som spelet tillhandahåller så att de kommer att visa rätta sortens "ögon", är en konst menar insatta. Det är känt att alla hasardspel inte har någon annan vinnare än "huset". Det finns givetvis de som kammat hem storkovan i olika spel men i längden är det alltid kasinot som är segraren. Således undrar man vad som kan göra att tärningarna rullar spelarens väg i spelet, är det skicklighet? Detta påstår åtminstone en av de största legenderna i spelet craps som kallas för "the Captain".

Kapten Craps

Denne man utmålas som ett geni inom genren och att det faktiskt var så kan bevisas av de stora summor som hamnade i hans ficka. I craps finns inget system som kan liknas vid sådana för roulette. Det är nämligen ganska ogörligt att systematisera spelet i allt utom att kunna rulla tärningarna på rätt sett. The Captain kunde se på en så kallad shooter om denne hade "det" eller inte. Han kallade ett bra rullande för rytmiskt eller kontrollerat. Kaptenen själv var en mycket bra rullare, det måste han vara för att endast lita till andra shooters skulle inte fungera. Men även med ett bra och rytmiskt rullande måste ändå satsningarna göras perfekt. Att känna vad som krävs i en viss situation, det är vad som gör en spelare stor. Dessutom gäller det att se vilka shooters som är dåliga menade the Captain, De sämre kastarna kallade han för "kycklingmatare", förmodligen för att deras sätt att kasta liknar folk som matar höns. Sin egen teknik sade the Captain att den tog många år att finslipa. En bra kastare snyter man således inte ut utan vidare.

Tärningens dominant

En av legenderna inom craps är Dom LoRiggio, vars smeknamn är "The Dice Dominator". Han sägs ha en särskild talang i att kunna styra tärningarna under kastet, det låter nästan som han vore kastare i baseboll. Tärningsdominanten som denne legend skulle kunna kallas på svenska var från början en hasardspelare med blackjack som första val. Men så började han fundera på hur ett kontrollerat crapskast skulle kunna gå till. Efter att ha tränat i ett halvår ansåg Dom att han hade fått in snitsen och satte ut sin förmåga på crapsborden. För att kunna kontrollera tärningarna menar Dom att se till att sjuor inte kommer för ofta och att andra nummer skall slås mer ofta, på så sätt har man en riktning för satsningen. Det gäller således att ha ett speciellt kast som slår tärningarna tillbaka från sargen på ett återkommande sätt. Man måste hålla tärningarna rätt, stå på rätt avstånd och kasta tärningarna med en bestämd fart, in i sargen så att de kommer åter från sargen med kontroll. Det kräver mycket träning och en hel del självdisciplin att få till rätta kasten, menar Dom LoRiggio. Tekniken och formlerna som används för beräkningar måste studeras och följas noga, det finns exempelvis en formel som kallas "sevens roll ratio". En annan legend är en man som senare blev kasinoägare och för sitt framgångsrika spel blev han utesluten från två kasinon. Exakt vilka orsakerna var får vi nog aldrig veta men att mannen hette Eddie Sahati äger fullständigt sin riktighet.